Piešťany – Ducové – Nový Zéland – Ducové – Piešťany

Piešťany | Kamenný most | Kamenný most | Sklenený most | Cez Kúpeľný ostrov | Moravany nad Váhom | Hubina, bus | Ducové | Modrovka | Modrová | Nový Zéland | Modrová | Modrovka | Ducové | Hubina, bus | Moravany nad Váhom | Cez Kúpeľný ostrov | Sklenený most | Kamenný most | Kamenný most | Piešťany
VÝŠKOVÝ PROFIL:
4 Piešťany - Ducové -  Nový Zéland - Ducové - Piešťany-profil
ITINERÁR:

Názov Vzdialenosť Čas Výška
 Piešťany 0 km 0:00 160 m n.m.
 Kamenný most 1.4 km 0:03 161 m n.m.
 Kamenný most 1.6 km 0:03 161 m n.m.
 Sklenený most 1.92 km 0:04 161 m n.m.
 Cez Kúpeľný ostrov 3.41 km 0:08 160 m n.m.
 Moravany nad Váhom 4.4 km 0:10 163 m n.m.
 Hubina, bus 7.12 km 0:17 163 m n.m.
 Ducové 8.01 km 0:19 167 m n.m.
 Modrovka 11.19 km 0:28 181 m n.m.
 Modrová 12.89 km 0:33 202 m n.m.
 Nový Zéland 15.03 km 0:39 242 m n.m.
 Modrová 17.16 km 0:44 202 m n.m.
 Modrovka 18.86 km 0:48 181 m n.m.
 Ducové 22.05 km 0:56 167 m n.m.
 Hubina, bus 22.93 km 0:58 163 m n.m.
 Moravany nad Váhom 25.66 km 1:05 163 m n.m.
 Cez Kúpeľný ostrov 26.65 km 1:07 160 m n.m.
 Sklenený most 28.14 km 1:11 161 m n.m.
 Kamenný most 28.45 km 1:12 161 m n.m.
 Kamenný most 28.65 km 1:12 161 m n.m.
 Piešťany 30.05 km 1:16 160 m n.m.

 
MAPA:
[map style=“width: auto; height:500px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;“ gpx=“http://www.visitpiestany.sk/wp-content/uploads/Piešťany – Nový Zéland – Piešťany.gpx“]
ŠTATISTIKY:

Názov Hodnota
 Dĺžka trasy 30.05 km
 Celkový čas 1:16
 Úseky cesty typu „Vozová“ 1.98 km (7 %), 0:04
 Úseky cesty typu „Cesta III.triedy/MK“ 11.28 km (38 %), 0:29
 Úseky cesty typu „Cesta II. triedy“ 16.79 km (56 %), 0:42
 Stúpanie v úsekoch 12.27 km (41 %), 0:36
 Klesanie v úsekoch 12.27 km (41 %), 0:26
 Maximálna výška 242 m n.m. („Nový Zéland“)
 Minimálna výška 158 m n.m. („v úseku Cez Kúpeľný ostrov -> Sklenený most“)
 Prevýšenie 84 m
 Celkom nastúpaných výškových metrov 454 m (sklon 3.7 %)
 Celkom zjazdených výškových metrov 454 m (sklon 3.7 %)
 Maximálny sklon do kopca 26 % (v úseku 50 m, Modrová -> Modrovka)
 Maximálny sklon z kopca 26 % (v úseku 50 m, Modrovka -> Modrová)