Tradičné ľudové umelecké remeslá

Foto: Ladislav Novák
Projekt Tradičné umelecké remeslá bol v roku 2012 štvrtým ročníkom tohto podujatia. Úspešným priebehom predchádzajúcich troch ročníkov sa z podujatia stala tradícia, ktorú každoročne navštevuje stále viac návštevníkov a zo strany remeselníkov zaujala pevné miesto v ich kalendári podujatí. Podujatie býva trojdňové a každoročne sa na ňom zúčastní asi 160 ľudových remeselníkov zo Slovenska a ďalších 7-8 štátov, ktorí prezentujú až 50 druhov remesiel. Hosťami Tradičných umeleckých remesiel bývajú remeselníci z Česka, Cypru, Maďarska, Poľska, Izraela, Číny, Srbska, Slovinska, Chorvátska, Švédska, Nórska, Bulharska.
Priestor každoročne dostávajú aj chránené dielne a Domovy sociálnych služieb zo Slovenska a zdravotne postihnutí remeselníci./DSS Batizovce, Modra, Skalica/. Štvrtého ročníka sa zúčastnili remeselníci z Česka, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Číny, Srbska, Švédska.
K dispozícii bývajú aj tvorivé dielne. Keramické – točenie na kruhu, maľovanie a figurálna tvorba, maľovanie kraslíc, servítková technika, výroba košíkov, kováčska dielňa a pod. Každý remeselník rád predvedie svoje remeslo vo svojom stánku.