Piešťanské organové dni

Trnavské organové dni sa stali základom myšlienky založenia podobnej tradície aj v Piešťanoch. Medzinárodný organový festival v Piešťanoch sa skladá z viacerých samostatných koncertov, počas ktorých sa do konca augusta vždy predstavia slovenskí i zahraniční organisti a hudobníci.