Chránený areál Sĺňava

Vodná nádrž Sĺňava vznikla roku 1959 zahradením rieky Váh. Ide o lokalitu, ktorá je z hľadiska ochrany vtáctva mimoriadne významná. Preto už v roku 1980 bola zaradená do siete chránených území Slovenska. Samotná nádrž má rozlohu 430 ha, avšak plocha zahrnutá do Chráneného areálu má 691 ha. Chránený areál Sĺňava leží na dôležitej migračnej ceste, vinúcej sa údolím Váhu. V období jarného a jesenného ťahu, ktorý možno sledovať už od konca júla, slúži Sĺňava ako odpočinková stanica pre vtákov. Vtedy sa tu objavujú rôzne druhy kačíc, husí, kulíkov, pobrežníkov, močiarníc, hvizdákov, kalužiakov /13/, volaviek, čajok, ale i dravcov a spevavcov. Sĺňava poskytuje útočisko aj pre zimujúce vtáctvo, najmä v tých miestach, kde pôsobením termálnych prameňov voda nezamŕza.