Balneologické múzeum Imricha Wintera

Múzeum bolo založené v roku 1928 pod názvom Piešťanské múzeum.V prvej expozícii múzea, ktorá niesla názov Etnografická zbierka, boli vystavené: flóra, fauna, národopisná keramika, kroje a výšivky, ľudová architektúra, slovenské rezbárstvo a maľby, história a archeológia. V roku 1951 bolo múzeum zoštátnené a stalo sa Okresným múzeom. V roku 1963 bolo premenované na Balneologické múzeum a cieľom tohoto špecializovaného múzea bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska.

Pri príležitosti stého výročia narodenia slovenského básnika Ivana Krasku, 12. júla 1976, Balneologické múzeum slávnostne otvorilo v priestoroch jeho piešťanského bytu expozíciu Pamätná izba Ivana Krasku. Múzeum momentálne nesie názov Balneologické múzeum Imricha Wintera.

Historik Balneologického múzea Imricha Wintera Martin Kostelník vám predstaví zbierku venovanú histórii slovenských kúpeľov:

Nájdete tu archeológiu regiónu Piešťan, nálezy z bohatých kniežacích hrobov z Krakovian-Stráží, národopis regiónu s ľudovým domom s pôvodným zariadením a zbierkami keramiky, ľudových plastík, krojov, obrazov, expozíciu približujúcu dejiny Piešťan a dejiny Piešťanských kúpeľov, časť expozície je venovaná najvýznamnejším minerálnym vodám Slovenska a samostatná časť expozície je venovaná významnej osobnosti slovenských i európskych dejín – gen. M. R. Štefánikovi. Návšteva vhodná aj ako spestrenie hodín vlastivedy, dejepisu, slovenského jazyka, estetiky, výtvarnej výchovy.

Historik z Balneologického múzea Imricha Wintera Andrej Bolerázsky vám predstaví Expozíciu Milana Rastislava Štefánika:

Hlavná expozícia, Beethovenova 5 (budova Kúpeľnej dvorany), Piešťany je otvorená pre verejnosť v čase:
Utorok – nedeľa 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Expozície a výstavy vo Vile dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany sú otvorené pre verejnosť v čase:
Pondelok – piatok: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Nedeľa: 13.00 – 17.00

Web:
http://balneomuzeum.sk/sk/